Hãy thử cắm trại ở Đà Lạt 1 lần đi

Hãy thử cắm trại ở Đà Lạt 1 lần đi. Đà Lạt là nơi mình đến nhiều nhất, nhưng có thể không giống các bạn vì mình yêu những đồi thông, những cánh rừng và con suối ở ngoại ô hơn!

Đến Đà Lạt mình mua các nhu yếu phẩm cần thiết và lên đồi, vào rừng cắm trại!

Các bạn thử cắm trại ở Đà Lạt 1 lần đi, biết đâu sẽ nghiện giống mình!

Hãy thử cắm trại ở Đà Lạt 1 lần đi
Hãy thử cắm trại ở Đà Lạt 1 lần đi
Nguyễn Đăng Khôi

Post a Comment

Previous Post Next Post

Contact Form